Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс
Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурсу ім. П.Яцика

Орієнтовні завдання до Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

3-4 класи


3 клас
Варіант 1
1. Напиши казку за початком.
Як дятлик провчив ледачого синка
Жив собі у лісі дятлик із сім'єю. І були в нього два синочки. Кожного дня тато вчив їх, як дерева лікувати. Старший си-нок старанно вчився. А молодший...
2. Склади ланцюжок слів (6 слів), де останній склад попереднього слова є пе-ршим складом наступного.
Малина, ..., ... .
3. До поданих словосполучень добери словосполучення, в які входять слова з прямим значенням:
гарячий привіт — ...; світла думка — ...; глибока ніч - ...; залізна воля – ....
4. Допиши рядочки вірша.
Небо сонечком сіяє,
зігріває.
радіють,
зеленіють.

Варіант 2
1. Визнач та запиши кількість звуків у кожному зі слів.
Жолудь - ... зв. Троє — ... зв. Насіння — ... зв. Дзюркіт — ... зв.
Якому зі слів відповідає ця звукова модель: 

-0=0=0
2 . Продовж прислів'я:
Швидко казка мовиться....
Нема товариша — шукай, а ....
Земля чорна, а....
Мудрий не все скаже, що знає, а ду-рень....
3. Поясни значення українських на-родних висловів:
Закарбувати на носі - ....
Двох слів докупи не зв'яже — ....
4. Як називають одним словом:
Заклад, де виготовляють і продають ліки - .... Сильний дощ — ... . Топлене сало — ... . Багато корів — .... Суху траву — ....
5. Склади текст за поданою кінцівкою.
Я дуже люблю і поважаю свою маму. Коли вона про¬читає мій твір, то зрозуміє, як я її люблю, хоч дуже рідко кажу про це.

Варіант 3 
1. Склади текст. Добери заголовок.
Як тільки спаде надвечір'я, солов'ї тут змагаються співочим хистом.
Зійди у травні на Тарасову гору.
І слухають цю солов'їну хвалу Кобза-реві Дніпро, українське широке поле і вся Україна.
І тебе зачарують співом солов'ї.
З кожного гаю лине своя солов'їна пісня.
Варіанти заголовків: "Солов'ї"; "Та-расові солов'ї"; "Навесні".
2. До слів — назв предметів добери слова — назви ознак.
Осінь - .... Слово — ....
3. Відгадай слово.
Перший звук у цьому слові — приго-лосний, моя пара [з].
Другий звук — у ненаголошеному складі наближається до [е].
Наступний звук - сонорний приго-лосний, він є у слові пісня.
Голосний вказує на попередній м'який приголосний, він є у слові біль.
Приголосний, який завжди м'який.
(Синій).
4. Запиши слова у два стовпчики: споріднені слова і слова у різних гра-матичних формах.
Білий, білого, побілка, білизна, білому, білити, біленький, білим.
5. Миколка припустився помилки у своїх записах. Виправ і запиши слова правильно.
Бирези, шчедрий, зкинути, бесстраш-ний, лотчик, мор'як, льє, сидиш, библіо-тека.

Варіант 4
1. Запиши приклади слів до поданих звукових
моделей:
[ = о - - о], [- о = о - о], [- о - о = : о], [- о = : о].
2. Придумай речення зі словами:
правіки, пергамент, осоння, веретенце.
3. Утвори словосполучення, з'єднавши слова, які підходять за змістом:
табун овець стадо коней
зграя дітей група птахів
отара бджіл рій корів
4. Склади і запиши розповідь за зачи-ном і планом.
Їдальня для птахів
Петрик протягом літа й осені збирав зернята. З'їсть яблуко, а насіння вибере і сховає в торбинку. Вибирав зернята із дині та гарбуза.
А взимку Петрик...
План
1. Заготівля зернят.
2. Облаштування годівнички.
3. Підгодівля пташок.
4. Пташиний бенкет.
5. Вдячні пташки.
5. Утвори групу споріднених слів з коренем -мол-.

Варіант 5
1. Поясни зміст фразеологізмів:
Як грім із ясного неба — ....
Обвести навколо пальця — ....
Сидіти як на голках — ....
Сім п'ятниць на тижні — ....
Склади речення з одним із них.
2. Склади фразеологізми із назвами тварин:
заєць + душа — ...;
вовчий + ... - ...;
ведмежа + ... - .... .
3. Склади казку "Чому ялинка зелена?" за поданим початком і кінцівкою.
Завітала до подвір'я Зима. Вона побачила, що Осінь славно потрудилася. Спить березовий гайок, пташки замовкли. Тільки Ялинка не хоче скидати зелених хвоїнок. Розгнівалася Зима … … .
А Ялинка і тепер стоїть зелена.
4. Напиши твір за кінцівкою на тему "Нерозлучні друзі".
Якщо хочете їх побачити разом, прокиньтеся вранці. Вони завжди нерозлучні. Вночі відпочивають разом. А вдень Троянда ховає подругу у свої пелюстки, бо та боїться Сонця.
5. Склади казку на тему "Що сниться Проліску під снігом".
6. Напиши текст правильно, визна-чивши початок і кінець речень.
З бузком у нас пов'язані спогади про місяць травень тоді природа постає у всій своїй красі кущі й дерева одягають-ся в пахучу зелень на луки вибігають яскраві квіти у лісі дзвінко щебечуть пташки тріпочуть крильцями метелики.

Варіант 6
1. Словниково-логічний диктант — гра:
Ділянка землі, засіяна травою в парках, біля садиби —....
Глиняна посудина для приготування їжі в печі -....
Скляний посуд для вживання напоїв — ....
Приміщення у житловому будинку, де тримають хатні речі —....
Електричний прилад для розрівню-вання тканини - ....
2. Спиши, постав наголос у словах:
олень, вірші, множник, український, читання, забавка.
3. Постав слова у формі звертання:
друг — ... ; Галя — ... ; сусідка — ... ; Тетяна Васи¬лівна —...;
бабуся —...; Валерій Андрійович —...; Дмитро —...; Олег Ігорович —....
4. Поясни значення слів:
беручкий, затям, довкілля, рожа, свита, калита, цебро, діжа, дядько.
5. Напиши невеличкий твір на тему: "День, який мені найбільше запам'ятав-ся".

Варіант 7
1. Напиши листа улюбленому літератур-ному герою.
2. До слова говорити словник подає 70 синонімів. А скільки ти зможеш дібрати? Запиши.
Говорити — ..., ..., ... , … .
3. Постав правильно наголоси у словах:
випадок, подруга, центнер, дрова, закладка, шофер, виразно, листопад, одинадцять, український.
4. Склади розповідні речення зі словами:
біль, картатий, фіранка, ожина.
5. Запиши три улюблених прислів'я вашої сім'ї.

4 клас 

Варіант 1 

1. За поданим початком продовж каз-ку. Добери заголовок.
Одного дня, гуляючи в лісі, білка Пустунка почула, як хтось її кличе:
— Білочко, ріднесенька, допоможи.
Кинулась Пустунка на голос, перестрибнула через кущ і своїм очам не повірила...
2. Заміни словосполучення одним словом або словосполученням, близьким за значенням.
Зачепити за живе - ...; ламати голову - ...; душа в душу — ...; ні живий, ні мертвий — ....
3. Склади з кожної групи слів речення, ставлячи іменники жіночого роду в орудному відмінку.
Українські, славляться, і, гостинність, господині, привітність.
Щирість, з, гостей, і, доброта, віта-ють.
Хлібом, їх, сіль, й, зустрічають, з.
Радість, землю, і, гості, повага, з, зга-дують, українську.
4. Склади і запиши речення зі словос-полученнями:
за царя Гороха; передав куті меду; задерти носа.
5. Доповни речення порівняннями:
На траві блищать росинки, мов …
Сонце ніжно голубило землю, як …
Озеро виблискує на сонці, наче …

Варіант 2
1. Напиши твір-казку за поданим початком, придумай заголовок.
Подружилась бджілка з фіалкою. Фіалка в полі дивилася на світ своїми радісними фіолетовими очима. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки - брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку....
2. Знайди і підкресли у кожній парі речень слова, що вимовляються і пи-шуться однаково, але мають різне зна-чення, вгорі напиши, якою частиною мови вони виражені.
а) Посієш вчасно, будеш мати рясно.
Одна мати — вірна порада.
б) Лід міцний, хоч гармати коти.
Два коти в одному мішку не поми-ряться.
3. Запиши речення, поставивши імен-ники, що в дужках, у потрібному відмі-нку.
Мама подарувала (Ольга) нову стрі-чку. Україна славиться багатою (рос-линність).
4. Підкресли правильні словосполу-чення.
Вірна відповідь — правильна від-повідь;
задавати питання — ставити пи-тання;
ви правий — ви маєте рацію.
5. Запиши, якими мовами розмов-ляють різні народи світу:
українець — ... ; чех — ... ; росіянин — ... ; болгарин - ...; словак - ...;

Варіант 3
1. 3 поданих словосполучень утвори прикметники:
багато років — ...; п'ятий поверх — ... ;
каре око — ... ; світле волосся — ....
2. Заміни вислови одним словом:
Лягати разом з курми — ... ;
Завдання виконує п'яте через деся-те — ...;
Гості приїхали, як сніг на голову — ....
3. Щоб добре запам'ятати порядок ві-дмінків при відмінюванні, учні склада-ють для себе примовки.
Н. ___
Р.
Д.
3.
0.
М.
Кл.
Склади власну примовку, яка б до-помогла тобі швидко згадати порядок відмінків при відмінюванні.
4. За даною кінцівкою склади і за-пиши оповідання. Придумай заголовок.
...Антон допоміг Володі наздогнати пропущений матеріал. Хлопчики стали справжніми друзями.

Варіант 4
1. Зміни слово або добери спільноко-реневе так, щоб у коренях відбулось чергування. Склади речення з однією парою слів.
Козак — ... ; село — ... ; друг — ... ; ска-кати — ... .
2. Доповни порівняння влучним сло-вом.
Мовчить, як — ... ; Почервонів, як — ... ; Здоровий, як — ...; Промок, як. — .... У наведеній групі синонімів розташуй слова за по¬рядком зростання міри якості: чудовий (3), гарний (1), прекрасний (4), красивий (2), найкрасивіший (5).

3. Склади оповідання за поданим початком.
Придумай заголовок.
Жучка сумувала, її гарненький синочок Пухнастик підріс, і його віддали новому господарю. Господар у Пухнастика — добра людина, але Жучці тепер не було про кого дбати. Раптом з-за кущів почулося жалібне нявчання...
4. Від іменників утвори прикметники й запиши їх у сполученні з іменником у чоловічому, жіночому, середньому ро-дах.
Море — ...; мороз — ...; сонце — ....
5. Перебудуй речення у тексті так, щоб текст складався зі спонукальних речень.
Люблять і оберігають ліси у нашій країні. Жодного дерева не вирубують без потреби. На місці вирубаних дерев насаджують молоді ділянки. У цьому школярі мають взяти активну участь.

Варіант 5
1. Запиши ім'я, по батькові та прізвище п'ятьох українських письменників.
2. Відредагуй текст, замінивши слова, що в дужках, антонімами.
(Погано) прийнялися дерева у шкільному саду. (Лежать) (покривлені) кучеряві яблуньки, покриті ніжними листочками. Вони (голосно) шелестять, ніби (сварять) за турботу. Школярі (недбало) доглядають їх, (не поливають), (розмножують) шкідників. І ось зараз (мовчать) молоді яблуньки великого саду.
3. Поясни значення слів.
Купава — ... .                                                 Криця — ....
Легіт —... .                                                     Брунатний — ....
4. Буріме. Склади чотири рядки вірша про осінь зі словами:
осінь дарує листочок летить
просинь чарує струмочок дзвенить
5. Напиши текст за поданим зачином. Добери заголовок.
Майже в усіх народів є улюблені рослини-символи. У канадців — клен, у росіян — берізка, а в нас в Україні — … .

Джерело: http://mir-shkola.ucoz.ua/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Категорія: Олімпіади та конкурси | Додав: (31.05.2013) Переглядів: 44240 | Рейтинг: 3.2/60

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс

Завдання конкурс яцика 3 класс